Cenník služieb

Cenníky sú orientačné, pre vypracovanie konkrétnej ponuky nás prosím kontaktujte. Cena je vždy stanovená dohodou pre spokojnosť oboch strán.
 

Zľava 50% z každej tretej faktúry počas prvého roka našej spolupráce.*Jednoduché účtovníctvo 
Počet účtovných položiek 
Cena za účtovnú položku 
Paušálna cena (za mesiac) 
Neplatca DPH 
Platca DPH 
Neplatca DPH 
Platca DPH 
0 – 100 
0,50 € 
0,55 € 
50 € 
53 € 
101 – 200 
0,45 € 
0,50 € 
85 € 
95 € 
201 – 300 
0,42 € 
0,46 € 
120 € 
130 € 
301 – 400 
0,40 € 
0,43 € 
145 € 
165 € 
401 – 500 
0,38 € 
0,40 € 
165 € 
185 € 
501 a viac 
dohodou 
dohodou 
dohodou 
dohodou 
  
V cene nie je zahrnuté: 
-        evidencia majetku (dlhodobého aj krátkodobého): 0,60€/kus 
-        ročná účtovná závierka a vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov  - zostavenie ročných výkazov cena je uvedená v cenníku „Daňové priznania a zúčtovania“ 
-        prehľady, štatistiky a reporty: cena dohodou 
-        skladová evidencia: cena dohodou 
  
Podvojné účtovníctvo  
Počet účtovných položiek 
Cena za účtovnú položku 
Paušálna cena (za mesiac) 
Neplatca DPH 
Platca DPH 
Neplatca DPH 
Platca DPH 
0 – 100 
0,80 € 
0,90 € 
80 € 
90 € 
101 – 200 
0,65 € 
0,75 € 
130 € 
150 € 
201 – 300 
0,62 € 
0,72 € 
180 € 
200 € 
301 – 400 
0,60 € 
0,70 € 
230 € 
260 € 
401 – 500 
0,58 € 
0,68 € 
270 € 
310 € 
501 a viac 
dohodou 
dohodou 
dohodou 
dohodou 
  
V cene nie je zahrnuté: 
-        evidencia majetku (dlhodobého aj krátkodobého): 0,60€/kus 
-        ročná účtovná závierka a vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov  - zostavenie ročných výkazov cena je uvedená v cenníku „Daňové priznania a zúčtovania“ 
-        prehľady, štatistiky a reporty: cena dohodou 
-        skladová evidencia: cena dohodou 
-        mesačná alebo štvrťročná uzávierka: cena dohodou 
  
  
  
Mzdy a personalistika 
Počet zamestnancov na TPP 
Cena za mesiac / zamestnanec 
0 – 5 
8,00 € 
6 – 10 
7,50 € 
11 – 20 
7,20 € 
21 a viac 
7,00 € 
  
V cene nie je zahrnuté: 
-        prihlasovanie a odhlasovanie pri vzniku, zrušení, skončení pracovného pomeru, pri zmene platiteľa, atď.: 3,0 € / osoba 
-        prehľady, štatistiky a reporty podľa potrieb: cena dohodou 
-        podklady pre výpočet miezd (dochádzka) 
 
 
Daňové priznania a ostatné služby: 
Typ priznania/zúčtovania 
Cena za spracovanie a vyhotovenie 
FO typ A (viac zamestnávateľov) 
15 € 
FO typ B (viac druhov príjmov) 
35 € 
FO typ B - Paušálne výdaje 
20 € 
FO - Výkaz o príjmoch a výdavkoch 
10 € 
FO - Výkaz o majetku a záväzkoch 
10 € 
PO - Daňové priznanie 
50 € 
PO - Súvaha 
15 € 
PO - Výkaz ziskov a strát 
15 € 
PO - Poznámky k účtovnej závierke 
40 € 
Daňové priznanie k DPH pre mesačného platcu (vrátane súhrnného výkazu) 
15 € 
Daňové priznanie k DPH pre štvrťročného platcu (vrátane súhrnného výkazu) 
45 € 
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 
9 € / vozidlo 
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti 
cena dohodou 
Zastupovanie klienta pri účtovných kontrolách a pred zdravotnými poisťovňami, daňovými úradmi, Sociálnou poisťovňou (na základe splnomocnenia klienta)  
12 € / hodina 
Vedenie pomocných účtovných evidencií, knihy majetku, knihy sociálneho fondu, evidencia jázd 
cena dohodou  
Inventarizácia majetku, odpisové plány, vypracovanie internej smernice, spracovanie štatistických výkazov a ostatné účtovné a administratívne práce 
15 € / hodina 
Výstupy podľa želania 
cena dohodou 
  
 
*Zľava sa nevzťahuje na uzávierkové operácie a daňové priznanie.
design & programming © IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. počítačové kurzy